ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.fourantzis.gr, δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΦΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΟΕ με έδρα το Κιλκίς και διεύθυνση 21ης Ιουνίου 132, Τ.Κ. 61100 ΚΙΛΚΙΣ με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 14503035000 Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, με e-mail info@fourantzis.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2341302002.  Η ανωτέρω εταιρεία είναι μέλος του εμπορικού επιμελητηρίου Κιλκίς, και μέσω της ιστοσελίδας αυτής έχει ως σκοπό την προώθηση και  διάθεση των προϊόντων της στο Διαδίκτυο. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του www.fourantzis.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του και συναινεί στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο www.fourantzis.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του www.fourantzis.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του www.fourantzis.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση της ιστοσελίδας www.fourantzis.gr  αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης της παρούσας και η εξακολούθηση της χρήσης του www.fourantzis.gr  ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

ΚΑΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) www.fourantzis.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο Δίκτυο από την εταιρεία Fourantzis  προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Fourantzis ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Fourantzis ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.  Το www.fourantzis.gr παρέχει το Περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα , φωτογραφίες, απεικονίσεις,) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς είναι.

H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών και προϊόντων της Fourantzis.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το δε www.fourantzis.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Το www.fourantzis.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses).

Το www.fourantzis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.fourantzis.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα του www.fourantzis.gr ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του www.fourantzis.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης του.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Μπορείτε επικοινωνήσετε με την εταιρεία Fourantzis στη διεύθυνση 21ης Ιουνίου 132 στο Κιλκίς ή στον αριθμό τηλεφώνου 234130 2002 από Δευτέρα έως Σάββατο και από τις 09:00 έως και τις 14:30 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fourantzis.gr  για κάθε πληροφορία που θέλετε να αντλήσετε για επιπλέον χαρακτηριστικά των προϊόντων προς πώληση.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης και αναβάθμισης της σελίδας, ωστόσο λόγω του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης , ενδέχεται τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα του www.fourantzis.gr να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά όσον αφορά την εικόνα και τα χρώματα. Οι εικόνες και τα χρώματα προορίζονται μόνο για σκοπούς αναπαράστασης. Η συσκευασία είναι πιθανό να διαφέρει από αυτή που φαίνεται στη φωτογραφία. Για περαιτέρω απορίες ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας.

Προσφέρουμε προς πώληση μόνο επίσημα προϊόντα, από τους επίσημους κατασκευαστές, μεταπωλητές και αντιπροσώπους, αυτό σημαίνει ότι κανένα προϊόν μας δεν είναι μεταχειρισμένο ή κατώτερης ποιότητας.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι διαδικτυακές τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας είναι ίδιες με αυτές του φυσικού καταστήματός μας. Όλες οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., δεν περιλαμβάνουν όμως δαπάνες μεταφοράς ή συσκευασίας δώρου. Η συνολική τιμή προκύπτει μετά την επιλογή του προϊόντος κατά την εξέλιξη των τεχνικών σταδίων της παραγγελίας, σε κάθε περίπτωση πριν την σύναψη της παραγγελίας, η αποθήκευση των ανωτέρω είναι δυνατή απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα μας. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα προκύπτει αφού προστεθούν τα έξοδα συσκευασίας, αν υπάρχουν και αποστολής των προϊόντων, με τα οποία επιβαρύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης του www.fourantzis.gr, ο οποίος θα ενημερώνεται πριν την επιβεβαίωση και την αποστολή της παραγγελίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς πρόσθετη ενημέρωση. Ωστόσο, μια αλλαγή τιμής των προϊόντων δεν θα επηρεάσει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες, τις οποίες έχει αποδεχθεί η εταιρία και έχει ενημερωθεί ο επισκέπτης/χρήστης. Η συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης προς τον χρήστη και αποδοχής της από την εταιρία.

Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης λαθών ή ανανέωσης πληροφοριών στα προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αν ωστόσο εντοπίσετε λανθασμένη τιμή από την αναγραφόμενη στο καλάθι σας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2341302002 ή στο info@fourantzis.gr.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, τα οποία αναγράφονται, την τιμή του προϊόντος, την ποσότητα που έχει επιλέξει, τα μεταφορικά έξοδα (αν υπάρχουν), τον τρόπο πληρωμής που επιλέγει, την διεύθυνση παράδοσης, και την εταιρεία courier. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν βρίσκεται σε προσφορά αναφέρεται στις πληροφορίες του.

Όταν ο χρήστης επιλέξει αποστολή της παραγγελίας,  λαμβάνει ηλεκτρονικά, αντίγραφο της παραγγελίας του στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει δηλώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Το email περιλαμβάνει την ποσότητα και μερική περιγραφή των προϊόντων και έναν κωδικό ή αριθμό voucher, με τον οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί την πρόοδο, εξέλιξη της παραγγελίας του. Ο κωδικός ή voucher μπορεί να ελεγχθεί από την σελίδα της courier που θα παραδώσει το δέμα.

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Το Fourantzis online store δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα προϊόντα τα οποία παρέχει, δεδομένου του είδους των προϊόντων και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Για οποιοδήποτε εργοστασιακό ελάττωμα, ή εργοστασιακή αστοχία μπορείτε να αποστείλετε ενημέρωση στο info@fourantzis.gr. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται ελαττωματικά προϊόντα που παρουσίασαν το ελάττωμα έπειτα από μεταποίηση, λανθασμένα καθαριστικά ή κακή και πολύμηνη χρήση.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Οι παραγγελίες που γίνονται δεκτές από το www.fourantzis.gr υπόκεινται στη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Το www.fourantzis.gr προσφέρει προς πώληση προϊόντα που είναι διαθέσιμα για αποστολή από το φυσικό κατάστημά του. Είναι πιθανό ωστόσο κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών καταστημάτων το προϊόν που έχετε επιλέξει να αγοραστεί από επισκέπτη του φυσικού μας καταστήματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το προϊόν να μην είναι διαθέσιμο προς αποστολή, αν και εφόσον δεν υπάρχει επιπλέον απόθεμα. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε άμεσα από υπάλληλο της εταιρείας Fourantzis.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ–ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
                
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.fourantzis.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Κιλκίς.

 

ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Όλες οι συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται με το www.fourantzis.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή-κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση. Η εταιρία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων του χρήστη όσο και των δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών και θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο με τα πλέον σύγχρονα μέσα, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Στην περίπτωση που το www.fourantzis.gr  χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και τη διόρθωσή τους , σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

Για περαιτέρω ασφάλεια του χρήστη, θα πρέπει ο ίδιος να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Ενημερωτικό υλικό θα λαμβάνει ο χρήστης μόνον εφόσον το επιθυμεί και το δηλώσει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του ως μέλος. Σε κάθε περίπτωση το www.fourantzis.gr δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται. Τα προσωπικά δεδομένα που θέτει ο χρήστης στη διάθεσή του www.fourantzis.gr με την εγγραφή του ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών του.

 

Product added to wishlist


Για την διασφάλιση καλύτερης
εμπειρίας πλοήγησης,
η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies.